O bibliotece

HISTORIA

Biblioteka w Tułowicach została zorganizowana w 1947 r. jako Gromadzka Biblioteka Publiczna. Od 1958 r. działa jej filia biblioteczna w Skarbiszowicach, którą później przeniesiono do szkoły w Szydłowie. W 1975 r. biblioteki w Tułowicach i w Szydłowie stały się filiami bibliotecznymi Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemodlinie. Kiedy w 1992 r. powołano Gminę Tułowice, na rzecz Urzędu Gminy przekazano budynki filii bibliotecznych w Tułowicach i w Szydłowie. Biblioteka w Tułowicach została Gminną Biblioteką Publiczną z jedną filią w Szydłowie. Od 1995 r. Gminna Biblioteka Publiczna jest połączona z Tułowickim Ośrodkiem Kultury.

 

STATYSTYKA  (Na dzień 31.12.2011r.)

  • zbiory biblioteczne 32025 książek,
  • czytelnicy 628 osób
  • ilość wypożyczeń ogółem 12146.

 

PROMOCJA KSIĄŻKI I CZYTELNICTWA

Gminna Biblioteka Publiczna w Tułowicach oraz Filia w Szydłowie prowadzą szeroką działalność promującą wiedzę o książce. Biblioteka organizuje lekcje biblioteczne, wycieczki do bibliotek, spotkania autorskie, dyskusje nad książką, konkursy tematyczne, wystawy.


 

 

KALENDARZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK W TUŁOWICACH ORAZ FILII SZYDŁÓW

NA ROK 2012

 

 

Lp.

Nazwa imprezy, tematyka

Tułowice

Szydłów

Termin realizacji

1.

Biesiada kolędowa

 

Sala wiejska

28.01.2012

2.

Ferie zimowe

wg planu

 

styczeń

3.

Wystawa pt.:”Legendy opolszczyzny”

Hol- TOK

 

luty

4.

Konkurs tematyczny- wyniki konkursu „Pisanka Tułowicka”

biblioteka

filia

1.03.-25.03

5.

Cykl lekcji bibliotecznych tematycznych

Biblioteka grupy przedszkolne

 

Marzec

kwiecień

6.

Spotkanie autorskie- Krzysztof Petek

Sala widowiskowa

   

7.

Tydzień bibliotek- happening- szkoła 1-3 klasy, przedszkolaki.

Spektakl teatralny

Ulice Tułowic

sala widowiskowa

 

maj- tydzień bibliotek

8.

Pasowanie na czytelnika

Przedszkole

 

maj/czerwiec

9.

Dni Tułowic- punkt biblioteczny

boisko

 

czerwiec

10.

Konkurs tematyczny- rozstrzygnięcie Dożynki

Biblioteka, boisko Ligota

Filia

Lipiec/sierpień

11.

Wakacje w Tok-u

Wg planu

 

lipiec

12.

Spotkanie autorskie z Hanną Kowalewską

biblioteka

 

wrzesień

13.

Wystawa tematyczna

   

październik

14.

Cykl lekcji bibliotecznych- tematycznych

Biblioteka, grupy przedszkolne

 

listopad

15.

Spotkania DKK

6 spotkań

   

16.

Opracowanie i wykonanie promocyjnych ulotek o bibliotece

     

 

 

 

OPUBLIKOWAŁA: DOROTA OLSZEWSKA